Người Bản Lĩnh, profile picture

CÁI GIÁ CỦA VIỆC KHÔNG CHỊU THAY ĐỔI MÌNH! Đồng hồ Thụy Sĩ từng chiếm tới 50%…

CÁI GIÁ CỦA VIỆC KHÔNG CHỊU THAY ĐỔI MÌNH!

Đồng hồ Thụy Sĩ từng chiếm tới 50% thị phần đồng hồ thế giới vào thập niên 70 , Nhưng với sự ra đời của đồng hồ điện tử, thị phần của đồng hồ Thụy Sĩ ngày nay chỉ còn 2%.

Motorola từng là số 1, nhưng đã bị Nokia đá ra khỏi thị trường với game gây nghiện “Rắn săn mồi”. Nhưng đến lượt Nokia, cũng phải đầu hàng Apple và Samsung, dẫn đến kết cục phải bán mình cho Microsoft.

Ngày nay, bất kể tập đoàn lớn hay công ty bé, không chịu thay đổi nhanh là sẽ chết, chứ không nhất thiết phải làm gì sai thì mới chết. Chỉ có THÍCH NGHI mới là trường tồn.

BẢN THÂN BẠN CŨNG VẬY….

Có những quan điểm và suy nghĩ cách đây 10 năm nó cực kỳ đúng, nhưng ngày hôm nay nó không còn đúng nữa, Và sự thật là nếu bình tâm suy nghĩ lại, bạn sẽ thấy những thứ đang xảy ra ngày hôm nay lại là những thứ cách đây 10 năm bạn không thể tưởng tượng ra được.

Tóm lại: Tầm nhìn xa bao nhiêu thì con đường đi rộng bấy nhiêu!

Điều đó luôn đúng!

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là tranh biếm họa về văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *