Người Bản Lĩnh, profile picture

Cao thủ thực sự: LUÔN ÂM THẦM, LẶNG LẼ NỖ LỰC SAU KHI ĐÃ ĐỊNH RÕ MỤC TIÊU Tuầ…

Cao thủ thực sự: LUÔN ÂM THẦM, LẶNG LẼ NỖ LỰC SAU KHI ĐÃ ĐỊNH RÕ MỤC TIÊU

Tuần trước, tôi có tham gia buổi liên hoan lớp của một nhóm bạn cấp 3 cùng nhau ở lại thành phố phấn đấu.

Trong buổi liên hoan, mọi người đều rất vui vẻ nói về tình hình công việc của mình.

Có người làm công việc hành chính nhà nước, mỗi ngày đều đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm, cũng khá thảnh thơi.

Có người lại lựa chọn doanh nghiệp nước ngoài, mỗi ngày gánh đủ mọi áp lực, thời gian nghỉ ngơi cũng hiếm.

Có người lại tự thành lập công ty, kinh doanh trực tuyến.

Năm đó cùng nhau lựa chọn đi thi đại học, cùng nhau ở lại thành phố lập nghiệp, giờ đây, mỗi người một công việc, một cảnh đời khác nhau.

Trong đó, câu chuyện… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LINH FB COM NGUOIBL CAO THỦ THỰC SỰ: LUԔN ÂM THẦM, LẶNG LẼ NỖ LỰC SAU KHI ĐÃ ĐỊNH RÕ MỤC TIÊU'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *