Người Bản Lĩnh, profile picture

Chân lý

Chân lý ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'Gan NGƯỜI BẮN LÍNH FB.COM /NGUOIBL TÃI TỰ HỎI 1 Tỷ PHÚ LÀM CÁCH NÀO MÀ ÔNG ẤY GIÀU NHANH ĐẾN VẬY, ԔNG ĐÁP: "HÃY QUÊN NHỮNG CÔ GÁI ĐI, VÀ CHỈ TẬP TRUNG VÀO MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ, CÔ ẤY SẼ GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC MỌI THỨ."'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *