Người Bản Lĩnh, profile picture

CHẠY BỘ 3KM VÀ TẬP THỂ DỤC 15 PHÚT MỖI NGÀY TRONG 1 TUẦN LIỀN, TÔI CHỢT HIỂU R…

CHẠY BỘ 3KM VÀ TẬP THỂ DỤC 15 PHÚT MỖI NGÀY TRONG 1 TUẦN LIỀN, TÔI CHỢT HIỂU RA: Không có thành công nào tự nhiên mà có, tất cả đều cần sự kỷ luật đến “cực hạn”

A.

Thời gian gần đây, do tình hình kinh doanh của công ty không tốt, có đến văn phòng cũng chẳng có nhiều việc để làm, các quản lý cắt giảm thời gian làm việc của mọi người đi rất nhiều. Trong thời gian rảnh rỗi, anh Trương – một nhân viên bộ phận kinh doanh – bắt đầu thích đọc sách.
Anh đọc rất nhiều chủ đề khác nhau từ phương pháp làm giàu, bài học thành công, nâng cao kỹ năng, tới những cuốn tâm lý xã hội, khoa học hành vi, hay thể chất sức khỏe… Nhưng không phải cuốn nào anh cũng có thể đọc và hiểu hết tất cả nội dung của nó.

Sau… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LNH FB.COM/NGUOIBL MHIFLE KHԔNG CÓ THÀNH CԔNG NÀO TỰ NHIÊN MÀ CÓ, TẤT CẢ ĐỀU CẦN SỰ KỶ LUẬT ĐẾN "CỰC HẠN"'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *