"Chỉ cần 15 hay 30 phút, một cuộc cà phê với người BẬN RỘN, người CÓ TIỀN, người…


“Chỉ cần 15 hay 30 phút, một cuộc cà phê với người BẬN RỘN, người CÓ TIỀN, người có CƠ SỞ LÀM ĂN, người QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP,… quý giá hơn nhiều so với ngồi cả ngày với NGƯỜI NHÀN RỖI, người suốt ngày rủ mình đi cafe hay người mà AI RỦ CŨNG ĐI vì quá RẢNH.”

– Lý Gia Thành –

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *