CHỖ ĐẬU XE Tại một tòa cao ốc của Thụy Điển có hơn 2000 chỗ đậu xe. Mỗi ngày, n…

CHỖ ĐẬU XE

Tại một tòa cao ốc của Thụy Điển có hơn 2000 chỗ đậu xe. Mỗi ngày, người đến sớm thường đậu ở nơi cách xa văn phòng hơn.
Có người hỏi: Các bạn cứ đến văn phòng là đậu xe ở đây sao?”
“Chúng tôi đến sớm có nhiều thời gian để đi bộ trên đường hơn. Các đồng nghiệp đến muộn sẽ đậu ở gần văn phòng hơn để không phải đi bộ xa và đỡ bị muộn giờ làm.”
Vì người khác mà suy nghĩ, con đường sẽ đi được xa hơn!

(Sưu tầm)Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *