Chương trình này nhận được hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Theo thống kê, từ cu…

Chương trình này nhận được hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Theo thống kê, từ cuối tháng 9 – cuối tháng 12 năm ngoái đã có 55.000 vé xe được đổi, tức hơn 1 triệu lần squat đã được thực hiện ?
______________________________
Cre: romania-insider via Lost Bird


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *