Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB. COM/NGUOIBL ന CHIM ƯNG Ở LÂU TRONG Ổ” GÀ SẼ MẤT ĐI CẢM GIÁC BAY LƯỢN, Ở BÊN NGƯỜI TIÊU CỰC SẼ KHIẾN CUỘC ĐỜI TẦM THƯỜNG, XUỐNG DỐC'

CHUYỆN VỀ CON ĐẠI BÀNG ĐƯỢC NUÔI BỞI 1 CON GÀ “Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, b…

CHUYỆN VỀ CON ĐẠI BÀNG ĐƯỢC NUÔI BỞI 1 CON GÀ

“Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp…

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB. COM/NGUOIBL ന CHIM ƯNG Ở LÂU TRONG Ổ” GÀ SẼ MẤT ĐI CẢM GIÁC BAY LƯỢN, Ở BÊN NGƯỜI TIÊU CỰC SẼ KHIẾN CUỘC ĐỜI TẦM THƯỜNG, XUỐNG DỐC'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *