Có 1 người… 22 tuổi – Kinh doanh THẤT BẠI 23 tuổi – THẤT BẠI trong bầu cử ng…

Có 1 người…

22 tuổi – Kinh doanh THẤT BẠI
23 tuổi – THẤT BẠI trong bầu cử nghị sĩ bang
24 tuổi – LẠI THẤT BẠI lần nữa trong kinh doanh
25 tuổi – TRÚNG CỬ nghị sĩ bang
29 tuổi – THẤT BẠI bầu cử thống đốc bang
31 tuổi – THẤT BẠI bầu cử thống đốc bang lần 2
34 tuổi – THẤT BẠI bầu cử nghị sĩ quốc hội
37 tuổi – TRÚNG CỬ nghị sĩ quốc hội
39 tuổi – THẤT BẠI bầu cử nghị sĩ quốc hội khoá tiếp theo
46 tuổi – THẤT BẠI bầu cử vào thượng nghị viện
47 tuổi – THẤT BẠI bầu cử phó Tổng thống
49 tuổi – THẤT BẠI bầu cử thượng nghị viện lần 2
51 tuổi – TRÚNG CỬ TỔNG THỐNG MỸ!
Đó là tổng thống Abraham Lincoln – tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ.

"Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do bạn bắt đầu"Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *