Người Bản Lĩnh, profile picture

"Cô độc hướng ngoại" – Outgoing Autism là những người có thể tự mình hòa vào đ…

“Cô độc hướng ngoại” – Outgoing Autism là những người có thể tự mình hòa vào đám đông nhưng cũng có thể tự tách mình và là những người rất khó để có thể nắm bắt.

Cô độc là không có ai ở bên, không ai hiểu thấu, một mình đơn độc chống chọi mọi thứ trên cuộc đời; hướng ngoại là cởi mở, hòa đồng, nhiệt huyết và dễ hòa mình vào với những người xung quanh. Tưởng chừng như đây là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược, thế nhưng vẫn tồn tại một hội chứng mang tên “Cô độc hướng ngoại” – Outgoing Autism. Những người “Cô độc hướng ngoại” có thể tự mình hòa vào đám đông nhưng cũng có thể tự tách mình và là những người rất khó để có thể nắm bắt.

Hãy cùng tìm hiểu về 8 biểu hiện của người mắc chứng “Cô độc… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'NGƯỜI BĂNLÍNH FB.COM/NGUOIBL VÌ SAO NGƯỜI "CԔ ĐỘC HƯỚNG NGOẠI" DỄ THÀNH CÔNG? 8 BIỂU HIỆN CỦA HỌ: ĐIỆN THOẠI KHÔNG RỜI THÂN, ĐA NHÂN CÁCH...'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *