CỐ GẮNG LÊN NHÉ!!! Sau khi lương tháng bạn lên 30tr, bạn sẽ thấy bọn dùng iPad …

CỐ GẮNG LÊN NHÉ!!!

Sau khi lương tháng bạn lên 30tr, bạn sẽ thấy bọn dùng iPad không hề làm màu

Sau khi lương tháng bạn đến 200tr, bạn sẽ thấy chị em cầm LV tung tăng không hề làm màu

Đến khi bạn có thể kiếm 10 tỉ một năm, bạn sẽ thấy hội đi Mer với cả BMW chẳng có ông méo nào làm màu

Thật ra chẳng có ai làm màu cả, chỉ vì bạn chưa đủ xuất chúng mà thôi

Bọn nhiều tiền hơn bạn, chắc chắn chúng nó đã nỗ lực hơn bạn

Bọn nỗ lực hơn bạn, kiểu méo gì cũng có ngày nhiều tiền hơn bạn

Cuộc sống này công bằng lắm! Ngay cả bọn "sinh ra ở vạch đích" thì chúng nó đã nỗ lực hơn bạn ngay từ lúc đầu thai cmnr!!!

Bạn không vất vả để kiếm tiền, thì bạn sẽ phải đau đầu vì tiết kiệm tiền. Cuộc sống không phải màu hồng, cuộc sống thực tế lắm. Cho nên, cố gắng lên bạnnhé!!!Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *