Có hành động nào vô tình nhưng lại rất thiếu tôn trọng người khác không? 1. “Co…

Có hành động nào vô tình nhưng lại rất thiếu tôn trọng người khác không?

1. “Con thấy chưa, con mà không học hành cẩn thận thì sau này chỉ như họ thôi” vừa nói vừa chỉ nhân viên phục vụ. Tôi cảm thấy hành động này thực sự rất mất lịch sự, mỗi nghề nghiệp đều cần được tôn trọng.

2. “A, cái này á, tôi xem lâu rồi, tôi nghe thấy lâu rồi, tôi biết lâu rồi, tôi mua lâu rồi.” Người nghe sẽ cảm thấy rất cụt hứng vì đang rất hào hứng chia sẻ với bạn mà. Chi bằng đổi lại thành “Ừ, cái này khá thật” như thừa nhận ý kiến của người khác, thì quan hệ của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều.→_→

3. Nhờ người ta mua đồ giúp bạn, nhưng mua về rồi bạn lại chê ỉ chê ôi.

4. Cậu mà cũng được điểm cao hơn tớ à?

5. Lấy nhược điểm của người khác ra để cười cợt, bạn tưởng rằng bạn hài hước, thực ra mọi người chỉ muốn đập bạn!

6. Luôn có thói thích phủ định những gì người khác nói.

7. Không có tiền như người ta, lại châm chọc người ta là khoe của.

8. Thứ nhất: Đưa lưỡi dao về phía người khác. Thứ hai: Đang ăn cứ chỉ đũa vào người khác. Tôi cực kỳ sợ hai điều này, cứ cảm giác như sắp bị đâm chết tươi đến nơi rồi ấy.

9. “Tôi cứ hay nói thẳng như thế, mong cậu thông cảm.” Mỗi khi nghe câu đó, tôi chỉ muốn đập cho người đó một phát rồi nói: “Tôi cứ hay đánh người ta đau như thế, cậu chịu đựng chút nhé.”

____
Tony Làm GiàuNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *