Người Bản Lĩnh, profile picture

Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra bên cạnh chẳng còn một ai là …

Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra bên cạnh chẳng còn một ai là đủ thân thiết nữa. Tất cả các mối quan hệ đều là thường thường, xã giao trong xã hội.

Có thể nói, có thể cười, có thể đi ăn chung, nhưng không thể thật lòng quan tâm, lắng nghe ta tâm sự. Chẳng tìm nổi một người khiến ta muốn kể, muốn thể hiện hết mình.

Gia đình cũng chỉ yêu thương, giúp đỡ, nhưng không đủ tinh tế để sẻ chia. Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra:

“Ồ, thì ra mình cô độc thế đấy…”

Nguồn: Why So Serious

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'ποαιυாο NHABEGO V. ন NGƯỜI BAN LÍNH FB. COM NGUOIBL CÓ MỘT GIAI ĐOẠN TRONG ĐỜI, TA GIẬT MÌNH NHẬN RA BÊN CẠNH CHẲNG CÒN MỘT AI LÀ ĐỦ THÂN THIẾT NỮA. TẤT CẢ CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỀU LÀ THƯỜNG THƯỜNG, XÃ GIAO TRONG XÃ HỘI.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *