“Có những người uống ít hoặc không uống nhưng họ vẫn tham gia nhiệt tình, vẫn th…

“Có những người uống ít hoặc không uống nhưng họ vẫn tham gia nhiệt tình, vẫn theo được không khí bữa nhậu thì đó là điều chúng ta nên hướng tới. Không nhất thiết phải uống hết 100%, rồi ‘zô’ các thứ, như vậy sẽ tổn hại rất nhiều”. – Shark Hưng
100%…?



Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *