Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBANLÍNH FB.COM/NGUOIB "KHI BẠN NỢ TIỀN MỘT AI ĐÓ, HÃY HIỂU SÂU SẮC RẰNG, CHỮ NỢ ẤY KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN TRẢ BẰNG GIẤY BẠC, SÒNG PHẲNG NHƯ TỜ GIẤY BẠC ĐƯỢC ĐÂU." ĐặngLêNguyênVũ-'

Có thể cho bạn vay tiền vô điều kiện vào lúc bạn cần nhất, đó chính là quý nhân …

Có thể cho bạn vay tiền vô điều kiện vào lúc bạn cần nhất, đó chính là quý nhân trong cuộc đời bạn. Và như vậy, hãy nhớ thật kỹ, đừng làm tổn thương người đã giúp bạn khi bạn cần giúp đỡ nhất.

Nhưng nếu thứ mà bạn muốn vay và sau đó được cho vay một cách vô điều kiện, đó không phải là tiền nữa, mà…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBANLÍNH FB.COM/NGUOIB "KHI BẠN NỢ TIỀN MỘT AI ĐÓ, HÃY HIỂU SÂU SẮC RẰNG, CHỮ NỢ ẤY KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN TRẢ BẰNG GIẤY BẠC, SÒNG PHẲNG NHƯ TỜ GIẤY BẠC ĐƯỢC ĐÂU." ĐặngLêNguyênVũ-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *