Còn "1 ly cà phê" là bao nhiêu?

Còn “1 ly cà phê” là bao nhiêu? ?Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *