Người Bản Lĩnh, profile picture

CÔNG BẰNG Ở ĐÂU? Câu hỏi như sau: Trên đời này có tồn tại công bằng hay không…

CÔNG BẰNG Ở ĐÂU?

Câu hỏi như sau: Trên đời này có tồn tại công bằng hay không?
Câu trả lời là: Có. Đó là Thời Gian.
Tất cả mọi người đều có 24 tiếng/ngày. Và đó là sự công bằng.

Vì vậy:
– Nếu mình nghèo, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để làm giàu
– Nếu mình kém, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để học hỏi
– Nếu mình ốm, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để xây dựng sức khoẻ
– Và nếu mình cho rằng thế giới này chẳng có gì công bằng, thì mình có 24 tiếng để cảm nhận sự công bằng của cuộc sống.

Chúng ta đều có 24 tiếng, nhưng có người lựa chọn ngủ nướng, có người lựa chọn làm việc, có người lựa chọn suy nghĩ tích cực, có người lại lựa chọn những suy nghĩ tiêu cực, có người lựa chọn can đảm làm việc khó, có người lựa chọn sự sợ hãi không dám làm… và có lẽ nào chúng ta đã nhầm?

Cuộc sống rất công bằng, nhưng LỰA CHỌN của mỗi người mới chính là điều không công bằng.
Hãy lựa chọn cho đúng!

Nguồn: Sưu tầm

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NGU NGƯỜIBÁNLÍNH LÍNH FB.COM NGUOIBL BỨC ẢNH BÊN TRÁI LÀ CÔ BÉ CHĂN CỪU NGƯỜI MARỐC, HÌNH BÊN PHẢI VẪN LÀ CÔ ẤY NHƯNG LÀ 20 NĂM SAU, LÚC CÔ ĐANG LÀ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC PHÁP.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *