Người Bản Lĩnh, profile picture

Cũng hợp lý chứ nhỉ

Cũng hợp lý chứ nhỉ ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ô tô, ngoài trời và văn bản cho biết 'பழ -NGƯỜIBANLINH FB.COM/NGU OIBL THAY VÌ BỎ RA 83 Tỷ MUA ROLLS-ROYCE ROYCE Ở VIỆT NAM: TÔI SẼ BỎ RA 30 Tỷ ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH MỸ. SAU ĐÓ CÒN 53 TÝ QUA MỸ MUA ROLLS KHOẢNG 8 Tỷ, MUA FERRARI KHOẢNG 6 Tỷ, MUA LAMBORGHINI KHOẢNG 6 Tỷ, BENTLEY SUV KHOẢNG 8 Tỷ. MỚI 28 Tỷ, CÒN 25 Tỷ MUA CĂN NHÀ 1 TRIỆU USD.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *