Cũng như giá trị của con người không phải là mình hơn người khác mà là mình ngày…

Cũng như giá trị của con người không phải là mình hơn người khác mà là mình ngày hôm nay hơn ngày hôm qua ❤Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *