Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

CUỘC ĐỜI NÀY, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ! – Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe v…

CUỘC ĐỜI NÀY, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ!

– Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.

– Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.

– Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.

– Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *