Người Bản Lĩnh, profile picture

Cuộc sống không thể diễn kịch cùng bạn, và 25 tuổi thất nghiệp, nó là một món …

Cuộc sống không thể diễn kịch cùng bạn, và 25 tuổi thất nghiệp, nó là một món nợ cả vốn lẫn lãi mà bạn phải trả. Hôm nay bạn không muốn đổ mồ hôi, thì ngày mai bạn chỉ có thể thấy thất bại mà thôi. Hy vọng những nỗ lực của bạn không phải là nói miệng.

(1) Miệng thì nói cố gắng…

Gần đây tôi có gặp cô em họ Tuyết Mai, vừa nhìn thấy tôi, cô đã bắt đầu khóc lóc kể khổ.

Lúc tốt nghiệp, em cảm thấy mình rất may mắn vì không mất nhiều công sức để vào được công ty này. Không tăng ca, không làm việc đêm, mỗi tháng chỉ có bận rộn vài ngày, thu nhập cũng ổn định.

Tuy nhiên, một vài ngày trước, công ty đột nhiên muốn cắt giảm nhân sự, tất cả bộ phận đều phải thực hiện, đây không phải là muốn chèn ép… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI NGƯỜIBÁNLÍNH BÁN FB.COM/NGUOIBL CÓ MỘT THẾ HỆ LƯỜI, ĐẦU VẪN ƯỚC AO THÀNH CÔNG NHƯNG NGÀY NGÀY CHỈ NGỦ, ĂN CHƠI, HỨA NHIỀU NHƯNG LÀM ÍT. "NÓI MIỆNG NHƯ ANH... QUÊ TÃI ĐẦY"'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *