Người Bản Lĩnh, profile picture

Cuộc sống là vậy!

Cuộc sống là vậy!

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KIỂN THỨC MáINGÂY FB. COM KTMNGA NGAY CẢ KHI BẠN KHÔNG BỊ ỐM, BẠN CÓ THỂ ĐI KIỂM TRA SỨC KHỎE HÀNG NĂM, UỐNG NHIỀU NƯỚC NGAY CẢ KHI BẠN KHÔNG KHÁT, HỌC CÁCH RŨ BỎ NHỮNG ĐIỀU PHIỀN MUỘN. CUỘC SỐNG CHO ĐI VÀ CHO ĐI KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU, VÌ VẬY HÃY SỐNG ĐI'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *