Người Bản Lĩnh, profile picture

CUỘC SỐNG MÀ… Tôi từng đọc được một câu nói rất hay thế này: "Bạn giúp ngư…

CUỘC SỐNG MÀ…

Tôi từng đọc được một câu nói rất hay thế này:

“Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng, đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80% người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù, lời người xưa không sai. Đừng quá dễ dãi dốc hết lòng dạ, hãy giữ lại một chút kiêu hãnh và lòng thương cho chính mình. Nhớ kỹ, thứ lạnh lùng nhất là lòng người.”

Ngày đó, bản thân cảm thấy làm gì có chuyện như vậy. Mình giúp ai, mình hỗ trợ ai thì mình cứ hết lòng hết dạ, có sao đâu.

Nhưng cho tới một ngày, tôi gặp rất nhiều người làm cho bản thân thấu hiểu hai chữ “không ngờ”.

Ok, mình giúp họ, mình đối tốt với họ khi họ nhờ vả. Suy… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'NGƯÃIBÂNLÍNH FB. M/NGUOIBL BẠN GIÚP NGƯỜI TA BẰNG 100% TẤM LÒNG, ĐẾN MỘT NGÀY, BẠN CHỈ BẰNG LÒNG GIÚP 80%, NGƯỜI TA SẼ COI TẤT CẢ ÂN NGHĨA CỦA BẠN NHU CHƯA TỪNG CÓ.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *