Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM/NGUOIBL ĐÃ SỐNG THÌ PHẢI SỐNG CHO HẾT MÌNH, SỐNG CHO TỬ TẾ...'

ĐÃ SỐNG THÌ HÃY SỐNG CHO TỬ TẾ 1. Tử tế với bản thân: Ra đường hãy mặc đẹp một …

ĐÃ SỐNG THÌ HÃY SỐNG CHO TỬ TẾ

1. Tử tế với bản thân: Ra đường hãy mặc đẹp một chút, đừng tiêu xài hoang phí nhưng cũng đừng cần kiệm quá với chính bản thân mình. Hãy tự nấu ăn ở nhà, vừa ngon lại vừa rẻ để lâu lâu ra ngoài ăn tiệm mới đã. Đối với chuyện không như ý muốn thì chả việc gì phải trách…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM/NGUOIBL ĐÃ SỐNG THÌ PHẢI SỐNG CHO HẾT MÌNH, SỐNG CHO TỬ TẾ...'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *