Người Bản Lĩnh, profile picture

Đàn ông khi thích một người sẽ tỏ ra hết sức lịch sự, quan tâm, đầy quyến rũ….

Đàn ông khi thích một người sẽ tỏ ra hết sức lịch sự, quan tâm, đầy quyến rũ…
Còn khi thực sự yêu ai đó, họ trông chả khác gì một con cừu!Đàn ông khi thích một người sẽ tỏ ra hết sức lịch sự, quan tâm, đầy quyến rũ…
Còn khi thực sự yêu ai đó, họ trông chả khác gì một con cừu!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *