Người Bản Lĩnh, profile picture

Đàn ông lương tháng 25-30 triệu. Ngày đi làm tối đi chill, rảnh chơi game, ca…

Đàn ông lương tháng 25-30 triệu. Ngày đi làm tối đi chill, rảnh chơi game, cafe với bạn bè. Tháng về quê thăm bố mẹ vài lần. Có tài khoản tiết kiệm, biết tự nấu ăn. Tuyệt vời!Đàn ông lương tháng 25-30 triệu. Ngày đi làm tối đi chill, rảnh chơi game, cafe với bạn bè. Tháng về quê thăm bố mẹ vài lần. Có tài khoản tiết kiệm, biết tự nấu ăn. Tuyệt vời!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *