Không có mô tả ảnh.

ĐÀN ÔNG… mỗi quyết định là một lần ĐÁNH ĐỔI! Uống vài chén rượu với đối tác, …

ĐÀN ÔNG… mỗi quyết định là một lần ĐÁNH ĐỔI!

Uống vài chén rượu với đối tác, là đánh đổi một bữa cơm bên gia đình, ờ thì món ngon đấy, rượu nồng đấy…nhưng từng câu nói đều phải uốn lưỡi 7 lần, đề phòng bị chuốc say lại bút sa gà chết, có vui vẻ gì đâu?

Bỏ công việc lương 20 triệu để lập nghiệp với số nợ gấp mấy chục lần, là đánh đổi sự sung sướng nhàn nhã của bản thân…nghe oai đấy, nhưng hàng đêm thức trắng có ai biết, lúc làm ăn sa sút thì ai chịu rủi ro?

Không theo sự sắp đặt của người khác mà quyết chí làm ăn…là đánh đổi sự kì vọng của những người xung quanh…
Ừ thì tự tin đấy, bản lĩnh đấy, nhưng không được mọi người ủng hộ, bứt phá khỏi vùng an toàn lỡ không thành công thì còn… Khác

ĐÀN ÔNG… mỗi quyết định là một lần ĐÁNH ĐỔI!

Uống vài chén rượu với đối tác, là đánh đổi một bữa cơm bên gia đình, ờ thì món ngon đấy, rượu nồng đấy…nhưng từng câu nói đều phải uốn lưỡi 7 lần, đề phòng bị chuốc say lại bút sa gà chết, có vui vẻ gì đâu?

Bỏ công việc lương 20 triệu để lập nghiệp với số nợ gấp mấy chục lần, là đánh đổi sự sung sướng nhàn nhã của bản thân…nghe oai đấy, nhưng hàng đêm thức trắng có ai biết, lúc làm ăn sa sút thì ai chịu rủi ro?

Không theo sự sắp đặt của người khác mà quyết chí làm ăn…là đánh đổi sự kì vọng của những người xung quanh…
Ừ thì tự tin đấy, bản lĩnh đấy, nhưng không được mọi người ủng hộ, bứt phá khỏi vùng an toàn lỡ không thành công thì còn… Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *