Người Bản Lĩnh, profile picture

ĐÀN ÔNG MUỐN LÀM GIÀU, KIẾM NHIỀU TIỀN NÊN BẮT ĐẦU TỪ VIỆC IM LẶNG! Âm thanh …

ĐÀN ÔNG MUỐN LÀM GIÀU, KIẾM NHIỀU TIỀN NÊN BẮT ĐẦU TỪ VIỆC IM LẶNG!

Âm thanh đẹp nhất trên đời có đôi khi lại chính là sự im lặng, giống như mặt nước êm đềm. Khi con người đạt đến cảnh giới khôn ngoan, họ sẽ luôn biết tĩnh lặng có công dụng lớn thế nào. Càng từng trải, càng trưởng thành, càng thích sống im lặng!

1. Người trưởng thành, thường ít nói!

“Đạo đức kinh” có giảng: “Người biết không nói, người nói không biết.”

Những người khôn ngoan không bao giờ nói nhiều, ngược lại, những người càng thiếu hiểu biết càng thích khoe khoang.

Khi Tăng Quốc Phiên theo học ở học viện, ông ấy gặp phải một người bạn khó tính, luôn đối đầu và chửi ông.

Lúc Tăng Quốc Phiên đang học bên cửa sổ thì người bạn… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KIẾNTHÚCMNGAY FB.COM/KTMNGAY ĐÀN ÔNG MUỐN LÀM GIÀU, KIẾM NHIỀU TIỀN NÊN BẮT ĐẦU TỪ VIỆC: IM LẶNG!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *