Không có mô tả ảnh.

DÀNH CHO AI CHƯA KIẾM ĐƯỢC 1 TỶ ĐẦU TIÊN VÀ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN KIẾM 10 TỶ TIẾ…

DÀNH CHO AI CHƯA KIẾM ĐƯỢC 1 TỶ ĐẦU TIÊN VÀ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN KIẾM 10 TỶ TIẾP THEO

1. Thiết lập mục tiêu và định nghĩa vấn đề

Số tiền: 1 tỷ có thể là kết quả của một phép cộng hoặc là 1 phép nhân. Cách bạn định nghĩa vấn đề sẽ hướng bạn đến cách giải quyết vấn đề đó như thế nào.

Nếu bạn định nghĩa 1 tỷ là 10 phép cộng của 100 triệu lại với nhau, bạn phát triển 10 business để mỗi business mang cho mình 100tr và kết quả bạn có 1 tỷ.

Nếu bạn định nghĩa là 10 lần 100tr thì bạn phát triển 1 business và scale up nó lên 10 lần, bạn có 1 tỷ.

Phương pháp nhân tỏ ra dễ hơn khi chúng ta chỉ cần làm tốt 1 việc để có 100tr và lặp đi lặp lại việc đó 10 lần để có 1 tỷ.

Thời gian kiếm tiền phụ thuộc vào… Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *