Có thể là hình ảnh về ngoài trời và cây

Đâu phải cứ chặt cây mới có thể xây nhà

Đâu phải cứ chặt cây mới có thể xây nhà


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *