Người Bản Lĩnh, profile picture

Đây là bức thư người mẹ viết cho đứa con đang độ tuổi “nổi loạn” gây xôn xao c…

Đây là bức thư người mẹ viết cho đứa con đang độ tuổi “nổi loạn” gây xôn xao cộng đồng mạng. Từng câu từng chữ, đều là những lời lẽ quý báu mà người làm cha làm mẹ đã bao năm trải nghiệm cuộc đời muốn gửi đến đứa con của mình.

Con yêu, lý do mẹ viết bức thư này cho con bởi 3 lý do sau.

Thứ nhất con đang đứng trên bước ngoặt của cuộc đời, ngoái đầu lại là quãng tuổi thơ đã xa dần, nhìn về phía trước là cả một thời thanh xuân đang mở ra.

Thứ hai có những lời bố mẹ không nói với con thì sẽ chẳng ai có thể nói với con cả.

Thứ ba chúng ta đã có giao kèo với nhau: bố mẹ làm tốt công việc của bố mẹ, con phụ trách việc học tập thật tốt, không ai làm ai lo lắng cả, con vẫn nhớ chứ?

1. Con yêu, cho dù… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'ẾN THỨC MỖI NGÀY FB.COM/KTMNGAY ĐỜI NGƯỜI: 15 TUỔI SO HỌC LỰC, 20 TUỔI so THÀNH TÍCH, 30 SO NĂNG LỰC, 40 TUỔI SO TRẢI ĐỜI, 50 TUỔI SO TIỀN TÀI, KHI 70 SO BỆNH ÁN,...'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *