Người Bản Lĩnh, profile picture

Đây là cách người ta làm marketing

Đây là cách người ta làm marketing

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'MI MI MỚI CŨ KIẾNTHỨCMÕNGÂY -NGƯỜI THƯỜNG: XIAOMI NGỐC QUÁ NGỐC, CHI GẦN 7 Tỷ ĐỂ Bo GÓC CÁI LOGO. -DÂN MARKETING: NHỜ BO GÓC CÁI LOGO MÀ XIAOMI ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI CHÚ Ý SUỐT 24 GIỜ QUA, CÁI GIÁ QUÁ RẺ CHO 1 CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG KHỔNG LỒ'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *