Đây là chương trình hợp tác phi lợi nhuận và có ý nghĩa xã hội với quy mô lớn nh…

Đây là chương trình hợp tác phi lợi nhuận và có ý nghĩa xã hội với quy mô lớn nhất dành riêng cho lực lượng y tế do Vietnam Airlines và Vinpearl phối hợp thực hiện. Trước đó, Vietnam Airlines và Vinpearl cũng được ghi nhận là những doanh nghiệp có nhiều nỗ lực và hoạt động đóng góp tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh trên cả nước.Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *