Đây là hình ảnh giấc ngủ vội giữa đêm của một bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở Đà N…

Đây là hình ảnh giấc ngủ vội giữa đêm của một bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng. Chỉ cần được ngả lưng, bất cứ chỗ nào cũng có thể ngủ ngon lành được ?
Họ đã cố hết sức rồi, còn lại tuỳ thuộc vào ý thức và trách nhiệm của chúng ta mà thôi
Ảnh: Hà NhiNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *