Người Bản Lĩnh, profile picture

Đây là một lá thư của một cô gái đăng trên mạng, và được một CEO của một công …

Đây là một lá thư của một cô gái đăng trên mạng, và được một CEO của một công ty trả lời.

Những gì tôi viết sau đây đều thật lòng cả:

Tôi 25 tuổi. Tôi rất đẹp, tôi có phong cách và khiếu thẩm mỹ cao, tôi muốn cưới một anh chàng có thu nhập từ 500,000 đô mỗi năm trở lên.Bạn có thể nói tôi là người tham lam nhưng với thu nhập mỗi năm 1 triệu đô thì chỉ được coi là tầng lớp trung bình ở New york.

Yêu cầu của tôi không cao. Có ai trong forum này có thu nhập hàng năm là 500 nghìn đô không? Trong số các bạn có ai lập gia đình chưa? Tôi muốn hỏi : “tôi phải làm gì để lấy một ông chồng giàu như các bạn?”,

Trong số những anh chàng tôi hẹn hò, anh giàu nhất thu nhập chỉ là 250 nghìn đô mỗi năm, đối… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BÂN LINH FB.COM/NGUOIBL TÃI 25 TUỔI, TÔI RẤT ĐẸP, TÔI CÓ PHONG CÁCH VÀ KHIẾU THẨM MỸ CAO, TÃI MUỐN CƯỚI MỘT NGƯỜI CÓ THU NHẬP 500,000$ MỖI NĂM TRỞ LÊN'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *