Không có mô tả ảnh.

Đây là những hình ảnh của nhà VinSmart tại sự kiện TECH AWARDS 2020, nhìn kết qu…

?Đây là những hình ảnh của nhà VinSmart tại sự kiện TECH AWARDS 2020, nhìn kết quả IOT dã man. Nghe đâu sau đơn hàng 2tr máy từ nhà mạng AT&T, VinSmart tiếp tục nhận thêm 1 đơn hàng lớn cũng đến từ 1 nhà mạng lớn của Mỹ, một thị trường khó nhằn như Mỹ để bước chân được vào cũng kinh đấy.
Và không… Khác

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Hình ảnh có thể có: 1 người, điện thoại, văn bản cho biết 'VSMART'Hình ảnh có thể có: điện thoại

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *