ĐỂ CÓ MỘT GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC: ĐÀN ÔNG LUÔN ĐÚNG, ĐÀN BÀ LUÔN SAI * Ví dụ đ…

ĐỂ CÓ MỘT GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC: ĐÀN ÔNG LUÔN ĐÚNG, ĐÀN BÀ LUÔN SAI

* Ví dụ đàn ông luôn ĐÚNG:

1. Đi làm về đúng giờ.
2. Nhậu đúng chừng mực.
3. Nhớ đúng ngày sinh nhật vợ và tặng đúng quà cô ấy thích.
4. Thay quần áo treo vào đúng chỗ.
5. Like đúng người và đúng thời điểm.
6. Đưa vợ đúng số tiền lương nhận được.

* Ví dụ đàn bà luôn SAI:

1. Sai chồng đi chợ
2. Sai chồng rửa bát
3. Sai chồng quét nhà
4. Sai chồng nấu cơm
5. Sai chồng giặt đồ
6. Sai chồng trông con
7. Sai chồng đấm lưng


Đấy!
Đàn ông luôn ĐÚNG và đàn bà luôn SAI

————————–
Nguồn: Truyện trong nhàNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Popup Plugin Free