ĐỂ KHÔNG CÒN LẬN ĐẬN TRONG SỰ NGHIỆP ————— 1. Trong công việc khi đư…

ĐỂ KHÔNG CÒN LẬN ĐẬN TRONG SỰ NGHIỆP
—————
1. Trong công việc khi được gọi thì trả lời to, rõ ràng, ghi chép lại cẩn thận những điều nghe được.

2. Trong giao dịch, khi nhận được danh thiếp của đối tác, ngay trong ngày hôm đó hãy gởi thư cảm ơn dù là ngắn cũng được.

3. Tập trung vào những điểm mạnh và bỏ qua những điểm yếu.

4. Việc tuân thủ thời hạn hoàn thành công việc là quy tắc tối thiểu nhất cần có trong làm việc.

5. Không nói xấu đồng nghiệp.

6. Người không biết khổ sẽ không biết ơn những người xung quanh, và cũng không ai biết ơn họ, họ trở thành một con người nhàm chán.

7. Một khi bạn còn thuộc tổ chức, dù bạn có tài năng đến đâu, cũng không thể giải quyết công việc một mình được.

8. Tiếp thu tích cực những điểm tốt từ họ chứ đừng biến mình thành bản sao của họ.

9. Nếu bạn đặt tâm sức nhầm chỗ thì những nỗ lực cố gắng của bạn cũng trở nên vô nghĩa.

10. Cần "làm việc" một cách hiệu quả và tốc độ, thời gian còn thừa hãy tập trung vào sáng tạo trong "công việc".


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *