Người Bản Lĩnh, profile picture

Đến lúc nào đó, kẹo có ngọt đến mấy thì cũng thấy đắng nghét!

Đến lúc nào đó, kẹo có ngọt đến mấy thì cũng thấy đắng nghét!

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KHI ÁP LỰC CUỘC SỐNG VÀ ÁP LỰC GIA ĐÌNH CHỒNG CHẤT LÊN NHAU, BẠN MỚI NHẬN RA MÌNH ĐÃ KHÔNG CÒN Ở CÁI TUỔI CHỈ CẦN ĂN MỘT VIÊN KẸO CŨNG CẢM THẤY VUI VẺ NỮA RỒI.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *