Người Bản Lĩnh, profile picture

Đi nghĩa vụ có gì vui

Đi nghĩa vụ có gì vui ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HÊNTHÚCMNGAY FB.COM/KTMNGAY B.COM/ TÂN BINH NGỦ QUÊN, CẢ TIỂU ĐOÀN CŨNG KHÔNG AI GỌI DẬY, THẾ LÀ CHÍNH ỦY BẮT RA SÂN NĂM, 6 ÔNG ĐỨNG 6 GÓC CẦM MÀN CHO THANH NIÊN KIA NGỦ, ĐÃ THẾ CÒN BẮT 1 ÔNG NGỒI CẠNH ĐỌC THƠ CHO DỄ NGỦ:'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *