Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Viettel 100% 23:14 Thứ Ba, 19 tháng2 MESSENGER bây giờ Bạn Nam Sau này anh thành công, anh nhất đị‹nh sẽ tìm em, và nói lời yêu em lần nữa!!! Nhấn home để mở khóa'

Điều đáng tiếc nhất là khi bản thân chưa có năng lực lại gặp người muốn chăm s…

Điều đáng tiếc nhất là khi bản thân chưa có năng lực lại gặp người muốn chăm sóc cả đời…


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *