Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'KODIAJSHOP Fb.com/KodiaVI KHOẢNH KHẮC BẠN NHẬN RA RẰNG CHÚNG TA BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC ĐỀU GIỐNG NHAU'

Điều khác biệt là quãng đường đã đi qua…

Điều khác biệt là quãng đường đã đi qua…


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *