Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LINH FB.COM/NGUOIBL CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG, CHƯA BAO GIỜ NÓI YÊU BẠN, NHƯNG NGƯỜI ẤY LẠI CHO BẠN TẤT CẢ.'

ĐỌC NGAY ĐI XEM BẠN CÒN CHƠI ĐƯỢC NỮA KHÔNG 1. Bố mẹ tôi tới họ hàng chơi, ngườ…

ĐỌC NGAY ĐI XEM BẠN CÒN CHƠI ĐƯỢC NỮA KHÔNG

1. Bố mẹ tôi tới họ hàng chơi, người họ hàng đó không cho bố tôi chơi bài cùng và nói: “Không có tiền thì đừng cố vô giúp vui!”

2. Bạn mãi mãi không biết lúc bạn không ở nhà, bữa cơm của bố mẹ bạn đơn giản, đạm bạc như thế nào.

3. “Con trai, hai ngày nữa…

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LINH FB.COM/NGUOIBL CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG, CHƯA BAO GIỜ NÓI YÊU BẠN, NHƯNG NGƯỜI ẤY LẠI CHO BẠN TẤT CẢ.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *