ĐỌC RỒI BÌNH LUẬN, CHỨ ĐỪNG NHÌN HÌNH ẢNH! Bạn ấy đi chăm bệnh. Bệnh nhân là vợ…


ĐỌC RỒI BÌNH LUẬN, CHỨ ĐỪNG NHÌN HÌNH ẢNH!

Bạn ấy đi chăm bệnh. Bệnh nhân là vợ, bệnh nặng phải nằm phòng cấp cứu khoa Hô hấp- Viện phổi Trung ương. Đối diện giường vợ bạn ấy là một bệnh nhân nam 50 tuổi là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo ở Sơn La. Bệnh trọng cần phải mổ, nhà không có tiền. Khi nghe…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *