Người Bản Lĩnh, profile picture

Đôi khi, im lặng là vàng, là cách giải quyết vấn đề đỉnh cao.

Đôi khi, im lặng là vàng, là cách giải quyết vấn đề đỉnh cao.

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KIẾNTHỨCMOINGÀY NGÀY KIẾN THỨC MÔI B.COM KTMNGAY EDISON TỪNG CÓ Ý ĐỊNH BÁN 1 PHÁT MINH GIÁ 3000$ VÀ TỰ NHỦ NẾU THƯƠNG GIA TRẢ 2000$ CŨNG ĐƯỢC. TRONG CUỘC HẸN, KHI HỌC HỎI ÔNG VỀ GIÁ CẢ, EDISON LÚNG TÚNG CHƯA BIẾT PHẢI NÓI THẾ NÀO. MỘT NGƯỜI TRONG SỐ HỌ ĐÀNH BẮT ĐẦU TRƯỚC: "CHÚNG TÃI SẼ KHÔNG TRẢ CAO ĐÂU, ԔNG THÂY SAO VỀ CÁI GIÁ 40.000$ BÀI HỌC RÚT RA: IM LẶNG LÀ VÀNG'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *