Người Bản Lĩnh, profile picture

Đối với người thông minh mà nói, trí tuệ lớn nhất chính là quản được cái miệng…

Đối với người thông minh mà nói, trí tuệ lớn nhất chính là quản được cái miệng của mình, biết những lời nào không nên nói, việc nào không nên hỏi.
?3 không hỏi
1. Không liên quan đến bạn, đừng hỏi
Có người nói, thế gian này chỉ tồn tại hai chuyện: chuyện liên quan tới bạn, chuyện liên quan tới tôi.

Con người thường có xu hướng quan trọng hóa bản thân, cho rằng trái đất không có mình sẽ ngừng quay. Thực ra, bạn không quan trọng tới vậy, trái đất không có bạn vẫn sẽ quay đều, người khác không có bạn vẫn có thể sống tốt.
Chuyện không liên quan tới bạn, đừng cứ đâm đầu đi nghe ngóng cho bằng được. Có thể bạn có ý tốt, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được ý tốt đó của bạn, lòng tốt của bạn… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KHԔNG PHẢI LỜI NÀO CŨNG NÓI, CŨNG KHԔNG PHẢI VIỆC GÌ CŨNG HỎI, KHI BAN HỌC ĐƯƠC CÁCH "NGẬM MIỆNG" ĐÚNG LÚC LÀ KHI BẠN NẮM BẮT ĐƯỢC TRÍ TUỆ ĐỜI'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *