Dù không bắt buộc, nhưng để bảo vệ chính mình cũng như cộng đồng, khi ra đường h…


Dù không bắt buộc, nhưng để bảo vệ chính mình cũng như cộng đồng, khi ra đường hoặc tới nới công cộng hãy đeo khẩu trang các bạn nhé!

Nguồn: Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *