Người Bản Lĩnh, profile picture

ĐỪNG BÁN RẺ TUỔI TRẺ CHO SỰ BẬN RỘN MÙ QUÁNG! Có người nói rằng có một loại t…

ĐỪNG BÁN RẺ TUỔI TRẺ CHO SỰ BẬN RỘN MÙ QUÁNG!

Có người nói rằng có một loại thất bại đó chính là bận rộn môt cách mù quáng. Bởi vì bận rộn mà bỏ lỡ những chuyện có ý nghĩa trọng đại đối với cuộc đời mình, mất đi những cuộc gặp gỡ, người thân, gia đình, bạn bè, những trải nghiệm đáng quý của tuổi trẻ. Bởi vì bận rộn mà không có thời gian dành cho bản thân, xấu xí, già nua mất dần đi những đam mê ngoài công việc… Đó gọi là bận rộn một cách mù quáng. Thanh xuân chỉ có 5-7 năm, qua một lần rồi thì sẽ tiếc mãi mãi cả đời.

Ai cũng cần tiền, tiền mang đến cho chúng ta một cuộc sống đầy đủ tiện nghi tạm quên đi những áp lực của cuộc sống, nhưng vì tiền để đánh đổi cả tuổi trẻ, nhan sắc có đáng hay không? Đừng để bản thân mình rơi vào tròn luẩn quẩn của những tháng ngày 10-12 tiếng và lặp lại hàng ngày bởi những tháng ngày sau đó. Vào một lúc nào đó… ta phải phân chia tuổi trẻ của mình một cách hợp lí, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy.

ĐỪNG BÁN RẺ TUỔI TRẺ CHO SỰ BẬN RỘN MÙ QUÁNG!

Có người nói rằng có một loại thất bại đó chính là bận rộn môt cách mù quáng. Bởi vì bận rộn mà bỏ lỡ những chuyện có ý nghĩa trọng đại đối với cuộc đời mình, mất đi những cuộc gặp gỡ, người thân, gia đình, bạn bè, những trải nghiệm đáng quý của tuổi trẻ. Bởi vì bận rộn mà không có thời gian dành cho bản thân, xấu xí, già nua mất dần đi những đam mê ngoài công việc… Đó gọi là bận rộn một cách mù quáng. Thanh xuân chỉ có 5-7 năm, qua một lần rồi thì sẽ tiếc mãi mãi cả đời.

Ai cũng cần tiền, tiền mang đến cho chúng ta một cuộc sống đầy đủ tiện nghi tạm quên đi những áp lực của cuộc sống, nhưng vì tiền để đánh đổi cả tuổi trẻ, nhan sắc có đáng hay… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureKhông có mô tả ảnh.

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *