Người Bản Lĩnh, profile picture

Đừng bao giờ!!!

Đừng bao giờ!!!

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KIẾN THỨC MỖI NGÀY FB.COM/KTMNGAY COM FB "ĐỪNG BAO GIỜ KỂ LỂ VỚI AI AI VỀ VẤN ĐỀ, KHÓ KHĂN CỦA BẠN, 90% TRONG SỐ HỌ KHÔNG QUAN TÂM. 10% CÒN LẠI THẬM CHÍ VUI SƯỚNG KHI NGHE THẤY ĐIỀU NÀY" -Charlie Munger-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *