Người Bản Lĩnh, profile picture

ĐỪNG ĐẮN ĐO KHI LÀM MỘT NGƯỜI TỐT! Cổ nhân thường nói: “Nhân chi sơ, tính bổn…

ĐỪNG ĐẮN ĐO KHI LÀM MỘT NGƯỜI TỐT!

Cổ nhân thường nói: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, con người sinh ra ai cũng đều mang trong mình cái bản tính lương thiện đó. Vậy nên, đừng đắn đo khi làm một người tốt, vì đó mới chính là con người chân thật của bạn!

Có một ngày bạn đột nhiên phát hiện, khi bạn tốt, đối với người khác mà nói tựa như một viên kẹo ngọt, ăn hết là hết rồi.

Nhưng khi bạn không tốt, tựa như một vết sẹo để lại, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, đây chính là bản tính con người.

Nếu có người, chỉ vì một điểm tốt của bạn, mà bỏ qua tất cả những điểm không tốt, thì đó chính là người mà bạn nên trân trọng. Bởi vì đại đa số con người ta, chỉ vì một điểm không tốt của bạn, mà có thể quên đi tất… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB. COM NGUOIBL ĐỜI NGƯỜI CHÍNH LÀ: CÓ TIỀN LÀM VIỆC TỐT KHÔNG TIỀN LÀM NGƯỜI TỐT'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *